Steg 1

1. Grønn hake i det blå feltet øverst betyr at dokumentet er gyldig signert

Steg 2

2. Klikk på Signaturpanel for å få mer informasjon om selve signaturen

Steg 3

3. Signaturpanelet gjengir i korte trekk hvem som har signert dokumentet

Side 4

4. Klikker du på Sertifikatdetaljer får du informasjon om alle detaljene i BankID-sertifikatet til den som har signert

Steg 5

5. Her kan du se detaljene for sertifikatet og hele utstedelses-kjeden. Det viktigste er at du kan se om sertifikatsignaturen validerer mot EUs «trust list».