Steg 1

Gyldig dokument

Steg 2

Informasjon om signaturen

Steg 3

Signaturpanel

Side 4

Sertifikat

Steg 5

Sertifikatdetaljer