Versjon 1.1 - 21.06.2022 

Beskrivelse av BankID App

BankID App er en applikasjon og en valgfri kanal for å benytte din BankID til digital legitimasjon og signering hos norske banker, til å digitalt legitimere deg på offentlige og private nettsteder og signere avtaler digitalt på nettet.

En forutsetning for å benytte BankID App er at du allerede har en BankID, utstedt til deg av din bank. Tjenesten BankID er regulert av «Avtale om BankID» mellom deg og din bank.

Denne personvernerklæring for BankID App er et tillegg til banks egen personvernerklæring for BankID, og beskriver kun det vi behandler i selve applikasjonen.

Behandlingsansvar for dine personopplysninger

Det er din utstederbank for BankID som er behandlingsansvarlig for din bruk av BankID tjenester i BankID App.

De avtalevilkår som gjelder mellom deg og din bank for bruk av BankID, gjelder også når du bruker BankID i BankID App.

BankID BankAxept AS (vi) er et selskap som utvikler, forvalter og drifter BankID-tjenester og andre tjenester for betaling, identifisering og signering, på vegne av bankene i Norge.

Derfor, for BankID-tjenestene i BankID App, opptrer vi som databehandler i henhold til databehandleravtale vi har med bankene i Norge.

Formål med behandlingen

Formålet med behandling av personopplysninger ved din bruk av BankID App er først og fremst å tilby deg en kanal (en applikasjon) til å benytte din BankID, og for feilretting, svindelrapportering, statistikk og forbedring av applikasjonen.

Hvilke opplysninger behandles?

Personopplysninger som behandles i BankID App og som er innhentet fra deg og tredjeparter er:

 • Navn, fødselsnummer og bruker-ID
 • Opplysninger om den mobile enheten, herunder produsent, operativsystemversjon, nettverkstype, IP-adresse, tidssone, foretrukket språk og enhets-ID samt din enhets tilstand
 • Opplysninger om dato, tidspunkt, type transaksjon, samt brukersted for utstedelse og bruk av appen

Behandlingsgrunnlag

Behandlingen av personopplysningene dine i BankID App skjer med grunnlag i vår databehandleravtale med behandlingsansvarlige bank, eller med ditt samtykke.

Bruk av underleverandører og utlevering til andre

Det er flere underleverandører som behandler personopplysninger på våre vegne (databehandlere). Overføring av personopplysninger til slike databehandlere skjer i medhold av databehandleravtaler som sikrer at behandlingen gjennomføres i samsvar med regelverket, herunder hindrer at databehandleren bruker opplysningene for andre formål. Overføring av personopplysninger til våre databehandlere anses ikke som utlevering.

I noen tilfeller kan vi overføre personopplysninger til underleverandører i land utenfor EØS-området, for eksempel til leverandører av IT-tjenester eller andre databehandlere. Slike overføringer kan bare gjøres hvis databehandleren har gitt nødvendige garantier og under forutsetning av at du sikres håndhevbare og effektive rettigheter.

Utover dette kan personopplysninger utleveres ut til skattemyndighet, politimyndighet eller andre myndigheter hvis det er hjemmelsgrunnlag for det.

Lagring

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Etter dette vil opplysningene slettes eller anonymiseres, med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares utover dette som følge av lov. Opplysninger om dine BankID-transaksjoner vil bli lagret av banken så lenge lovgivningen krever det.

Personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker samtykket tilbake, med mindre det finnes et annet rettslig grunnlag for videre behandling.

Bruk av informasjonskapsler (cookies)

For å levere gode tjenester og forbedre brukeropplevelsen bruker vi informasjon om deg som besøker vår applikasjon eller våre nettsider gjennom bruk av informasjonskapsler. En informasjonskapsel, ofte kalt cookie, er en liten tekstfil som lastes ned og lagres på din enhet (f.eks. pc, nettbrett eller mobil) når du åpner en applikasjon eller en nettside.

Vi benytter informasjonskapsler for følgende formål:

 • Levere applikasjonen og nettsider med grunnleggende funksjonalitet og sikkerhet.
  Formålet er nødvendig og kan ikke styres av deg.
 • Forbedre applikasjonen, nettsidene og tjenestene våre ved statistisk innsikt.
  Formålet er å få analysert hvordan applikasjonen og nettsidene våre blir brukt, og sette oss i stand til å forbedre oss. Dette kan du styre i innstillingene på din enhet.
 • Gi deg personlige anbefalinger og tips.
  Dette kan du styre i innstillingene på din enhet

 

Administrere informasjonskapsler 

I BankID App og på å våre nettsider vil du finne mer informasjon om hvilke cookies vi benytter og innstillinger for bruk.

 • Du kan slå informasjonskapslene av og på for BankID App i din applikasjon eller i innstillingene på din enhet. Nødvendige informasjonskapsler kan ikke slås av. 
 • Du kan blokkere informasjonskapsler gjennom innstillinger i nettleseren.
 • Du kan også velge å tillate informasjonskapsler avhengig av om det er en førsteparts- eller tredjepartsinformasjonskapsel. Vi gjør oppmerksom på at dette valget må gjøres i hver enkelt nettleser. Dersom du blokkerer alle informasjonskapsler, vil mange nettsider ikke fungere optimalt. For eksempel vil BankIDs nettside ikke fungere ideelt og opplevelsen reduseres. 
 • Slå av identifisering på andre plattformer direkte hos tredjepart. Denne løsningen er den eneste som fungerer på tvers av nettlesere.

Dine rettigheter

Du har rett til å kreve begrensning i behandlingen og kan på visse vilkår protestere mot videre behandling av personopplysninger eller kreve dine personopplysninger overført til deg selv eller annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet).

Dersom opplysningene vi har om deg er feil, kan du kreve å få opplysningene rettet, supplert eller slettet. Enkelte opplysninger kan du selv korrigere ved å logge inn på ”Min BankID” via www.bankid.no/privat/

Personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes når du trekker samtykket tilbake, med mindre det er rettslig grunnlag for videre oppbevaring.

Ønsker du å benytte deg av dine rettigheter for innsyn kan du henvende deg til oss på personvern@bidbax.no

Når innsynsbestilling er mottatt vil vi svare så snart som mulig, og senest 30 dager etter at vi har mottatt bestillingen din. Hvis særlige forhold ikke gjør det mulig for oss å svare innen 30 dager, vil vi sende et foreløpig svar hvor vi begrunner forsinkelsen, inkludert informasjon om sannsynlig tidspunkt for svar.

Personvernombud

Vi har et personvernombud. Du kan alltid henvende deg til personvernombudet hvis du har spørsmål om vår behandling av personopplysninger. Personvernombudet kan kontaktes på e-post: personvern@bidbax.no

Klager 

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personvernlovgivningen kan du ta kontakt med oss på personvern@bidbax.no eller klage til Datatilsynet. Du finner kontaktinformasjon til Datatilsynet på www.datatilsynet.no.

Annet

Denne teksten kan bli oppdatert. Siste versjon er alltid tilgjengelig via vår BankID-app.