1. Tilleggsinformasjon er en valgfri tilleggstjeneste til BankID

Tilleggsinformasjon er en valgfri tilleggstjeneste som kan brukes med BankID. Tilleggsinformasjon kan hjelpe deg med å fylle ut skjemaer på brukersteder og med å fylle ut innloggingsinformasjon for BankID. 
Tilleggsinformasjon er frivillig for deg å ta i bruk, og fungerer kun sammen med tjenesten BankID.

BankID vil fungere uten at du tar i bruk Tilleggsinformasjon. Denne personvernerklæringen for Tilleggsinformasjon beskriver den behandling av dine personopplysninger som er spesiell for Tilleggsinformasjon.

2. Brukersteder

Brukersteder kan være nettsteder, nettbutikker, offentlige eller private nettjenester, apper eller andre som har inngått avtale med oss for tilrettelegging av tjenesten Tilleggsinformasjon.

3. Behandlingsansvarlig

BankAxept BankID AS, org. nr. 927 611 929, Dronning Eufemias gate 11, 0150 Oslo, er behandlingsansvarlig for behandling av dine personopplysninger i Tilleggsinformasjon.

Spørsmål om behandlingen av personopplysninger i Tilleggsinformasjon kan rettes til personvern@bidbax.no.

4. Hvilke personopplysninger behandler Tilleggsinformasjon og hvor hentes disse fra?

Når du velger å ta Tilleggsinformasjon i bruk ber vi deg om følgende personopplysninger. Du skriver selv dette inn i et skjema:

Din e-postadresse
Din postadresse
Ditt telefonnummer

Dersom du ønsker det, kan du hente postadresse og telefonnummer fra 1881 rett inn i skjemaet.

I tillegg lagrer vi:

Ditt Fødselsnummer. Dette henter vi fra BankID, og det kan ikke endres.

Vi innhenter og lagrer dine personopplysninger for å kunne oppfylle vår avtale med deg om å levere deg tjenesten Tilleggsinformasjon.

Ditt telefonnummer og/eller e-postadresse vil også kunne brukes slik at vi skal kunne kontakte deg om vesentlige forhold knyttet til BankID eller Tilleggsinformasjon, f.eks. for å oppfylle varslingsplikten ved datainnbrudd.

5. Overføring av personopplysninger til brukersteder

Tilleggsinformasjon er laget for å hjelpe deg med å levere ut relevant informasjon om deg til brukersteder, for å lette registrering eller skjemautfylling hos brukersteder.
Du vil bli spurt gjennom dialogbokser for hver enkelt utlevering av slike opplysninger. Hvis du svarer ja på slike spørsmål vil Tilleggsinformasjon levere ut informasjonen til det brukerstedet som har bedt om det. Brukerstedet blir behandlingsansvaret for de overførte personopplysninger når overføringen til brukerstedet er utført.

Grunnlaget for utleveringen vil her være ditt samtykke. Du bestemmer selv hvilke opplysninger om deg som skal leveres ut, og til hvilke brukersteder. Det er frivillig for deg å gi et slikt samtykke.

Alternativet til å samtykke til overføring av opplysningene fra Tilleggsinformasjon, er at du manuelt taster inn opplysningene i skjemafelt hos brukerstedet. Vi har laget Tilleggsinformasjon for å spare deg for dette.

6. Din oversikt over, og din kontroll av at dine personopplysninger er riktige

Du har rett til innsyn i de personopplysninger som vi har registrert om deg. Du har også rett til å be om retting av opplysninger som er feil og sletting der det er aktuelt.

Du vil ha tilgang til informasjonen registrert om deg i Tilleggsinformasjon gjennom nettsiden til BankID, og vil kunne endre, rette og oppdatere postadresse, telefonnummer og e-postadresse. Fødselsnummer vil ikke kunne endres.

Du kan her også melde deg av tjenesten, om du ønsker det.

Hver gang du blir bedt om dele personopplysninger med et brukersted, vil du også se hvilke opplysninger som er lagret i Tilleggsinformasjon, og få mulighet til å endre dem. I de tilfellene det er relevant og mulig kan du også be om overføring (dataportabilitet) av personopplysninger om deg.

Dersom du mener at vi ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du også rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. En eventuell klage kan sendes til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no

 

7. Tidspunktet for behandling av dine personopplysninger. Sletting.

Dine personopplysninger behandles i Tilleggsinformasjon fra det tidspunkt du aktivt ber om å motta tjenesten.

Dine personopplysninger behandles inntil du avbestiller tjenesten, eller til vi avslutter leveranse av Tilleggsinformasjon til deg. Ved avsluttet tjeneste vil dine personopplysninger slettes fra Tilleggsinformasjon umiddelbart.

Opplysninger du har valgt å dele med brukersteder vil fortsatt være lagret hos disse brukerstedene. Ta kontakt med de enkelte brukerstedene, dersom du ønsker at disse opplysningene skal bli slettet.

8. Bruk av underleverandører og utlevering til andre

Personopplysningene dine kan bli behandlet av en databehandler som behandler personopplysningene dine som underleverandør for oss. Vi inngår alltid databehandleravtale med våre databehandlere, og eventuelle databehandlere vil bare behandle opplysningene i samsvar med personopplysningsloven, våre instruksjoner og for de formål som personopplysningene dine har blitt samlet inn.

Personopplysninger kan utleveres ut til myndigheter eller annen part hvis det er hjemmelsgrunnlag for det.