Program

Programpost

Innleder

Tid            

 

 Kaffeprat

08.00


Velkommen og åpning

BankID Norge

09.00 – 

09.30

 

Digitalisering av Norge med markedsaktørene på lag

Togeir Strypet, Difi

09.30 – 

10.00

 

 

 

 

 

Pause

 

10.00 – 

10.20

Nabobil.no trygger utleien med BankID

Even Heggernes, nabobil.no

10.20 –

10.40

 

PowerOffice lar kundene signere med BankID

Nebosjha Mihajlovski, PowerOffice

10.45 – 

11.05

 

Helseboka - en helseapp for alle, sikret med BankID

 

Marius Christensen, Helseapps

 

11.10 – 

11.30

 

Lunsj

 

11.30 – 

12.30

Otovo lar kundene signere kundeavtalene på nett

 

Simen Fure Jørgensen

12.30 – 

12.45

 

TBD

 

12.50 –

13.10

 

 

 

TBD

 

 

13.15 – 

13.35 

 

Pause

 

13.40 – 

14.00

BankID-surprise!
Nyheter fra BankID Norge

Frode Beckmann Nilsen, BankID Norge

 

14.00 – 

14.45

 

 

Avslutning

Konsert med Sigrid

 

14.55 – 

15.00