Spørsmål og svar om BankID-problemene

Bakgrunn

Det har vært en del utfordringer med BankID i det siste etter at tjenestene ble flyttet til ny leverandør. Dette er svært beklagelig. Hovedprioriteten til Vipps som leverandør av BankID, er å stabilisere tjenestene så raskt som mulig i tett samarbeid med driftsleverandør. Det er satt inn ekstra ressurser for å avdekke og rette feilen, slik at tjenestene blir minst like stabile som før.

BankID er en kompleks tjeneste med høy sikkerhet og strenge prosedyrer som må følges før man kan gjøre endringer. For å ivareta sikkerhet og prosedyrer vil det sannsynligvis ta noe lengre tid å finne og fikse feil enn i mindre komplekse løsninger.

Mens det jobbes med å rette feilen, er rådet å ha både BankID på mobil og BankID med app/kodebrikke tilgjengelig. De to løsningene har sjelden driftsutfordringer samtidig. BankID-tjenestene er ikke helt nede, og som regel vil det fungere å prøve flere ganger. Hvis mulig kan man kan gjerne logge seg inn tidlig (før 9) eller sent (etter 19), for da vil tjenesten stort sett fungere som normalt.

Vipps, som leverer BankID-tjenestene, beklager ulempene disse driftsproblemene medfører for deg, og alle tilgjengelige ressurser jobber nå målrettet med å rette feilen slik at alle kan bruke BankID uten problemer igjen.

Hvorfor er det problemer, og når er de løst?

Det å flytte en kompleks og sikker tjeneste som BankID til ny leverandør er ikke mulig uten noen innkjøringsutfordringer og justeringer. Beklageligvis har utfordringene vært noe større enn ventet, og Vipps og leverandør har så langt ikke lykkes å finne feilen. Det jobbes nå intensivt, og med ekstra ressurser, for å gjøre de riktige justeringene som kan stabilisere tjenestene igjen.

  

Hvordan oppleves problemene?

Når det er mange som logger inn med kodebrikke eller app, blir BankID tregere, og mange opplever at BankID «henger» uten at de får tastet inn noe som helst. Andre får tastet inn, men får feilmelding BID-20b0 eller 2031. Høytrafikk-perioden for BankID med brikke/app starter rundt kl. 9 og kan vare inntil ettermiddag/kveld rundt 19-tiden.

 

Hva skal jeg gjøre hvis jeg får feilmelding eller BankID «henger»?

Får du feilmelding BID-20b0 eller 2031, er det ikke nødvendig å kontakte banken din. Forsøk heller flere ganger for å lykkes, eller bruk BankID på mobil hvis det haster eller hvis du ikke lykkes med app/brikke. Får du ikke tastet inn noe fordi BankID «henger», avbryt og forsøk igjen litt senere. For å unngå køen som oppstår midt på dagen, kan du logge på tidlig (før 9) eller sent (etter 19). På disse tidspunktene viser historikken at tjenestene fungerer som normalt.

 

Hvorfor er det problemer, BankID har fungert så bra før?

BankID har nylig skiftet driftsleverandør for å få en ny og moderne plattform som gjør at tjenestene skal være rustet for økt bruk og bedre stabilitet fremover. Selve overgangen og dagene etter flytting til nytt miljø gikk fint, men i desember har BankID med app/brikke hatt begrenset tilgjengelighet hver dag når trafikken blir høy. Det jobbes intensivt fra både Vipps og leverandør med ekstra ressurser på plass for å finne og fikse feilen. Dessverre har man ikke kommet frem til hva feilen er ennå. Sikkerheten i løsningen er svært viktig å ivareta. Derfor er det viktig å trå varsomt mens man justerer, slik at man ikke får følgefeil. Hovedfokus er å rette driftsutfordringene så fort som mulig. Som leverandør av BankID beklager vi at dette oppleves som frustrerende, og vi kan bare be om at dere som bruker BankID har litt tålmodighet frem til løsningen er fullstendig stabil igjen.

 

Hvor lenge skal dette vare?

Alle tilgjengelige ressurser jobber nå med å komme til bunns i årsakene til at det oppstår problemer. BankID er en kompleks tjeneste med høy sikkerhet og strenge prosedyrer som må følges før man kan gjøre endringer. For å ivareta sikkerhet og prosedyrer vil det gjerne ta noe ekstra tid å finne og fikse feil enn i andre mindre komplekse løsninger.

 

Hvor mye brukes BankID?

BankID er hele Norges ID-løsning med 4,3 millioner brukere, hvorav 2,4 millioner har BankID på mobil. BankID er en elektronisk ID på høyt sikkerhetsnivå for sikker identifisering og signering på nett. BankID benyttes til alt fra nettbank til offentlige tjenester.

Så langt i år er det gjennomført 875 millioner BankID-innlogginger og -signeringer, mot 840 millioner året før. Det betyr at BankID brukes rundt 2,5 millioner ganger hver dag, og bruken av BankID øker år for år. Med bytte av leverandør har BankID-tjenestene fått en nødvendig oppgradering til en ny og moderne plattform som kan gi mer stabile tjenester i fremtiden.