Trafikklysprotokoll (TLP)

Informasjon om sikkerhetsgradering av dokumenter.

Nivå

Beskrivelse

Forutsetning

Rød
Strengt konfidensiell

Strictly confidential

Informasjon kun til mottaker. Hvis det er ønskelig å gi informasjonen videre må mottaker ha BankID Norges godkjennelse for å gi det til en navngitt person.

BankID Norge vil ha kontroll over navngitte personer som har informasjonen.

 

Gul
Begrenset

Restricted

Informasjon til mottakers virksomhet (inkl. konsulenter, outsourced personell som arbeider for virksomheten) som har en need to know samt gyldig taushetserklæring. Hvis mottaker ønsker å gi informasjonen til andre virksomheter, må de ha BankID Norges godkjennelse for å gi det til en navngitt virksomhet.

BankID Norge vil ha kontroll over navngitte virksomheter som har informasjonen.

 

Grønn
Intern

Internal

Informasjonen kan deles med andre virksomheter, men skal ikke publiseres eller legges ut på websider ol.

 

BankID Norge vil ikke ha kontroll over spredningen, men forutsetter at ingen mottaker publiserer
informasjonen

 

Hvit
Offentlig

Public

Informasjonen er offentlig tilgjengelig, publiseres, og spres til publikum. Enhver kontaktperson kan publisere informasjonen.

 

BankID Norge forventer at informasjonen
offentliggjøres.