Klikk her for å søke i ofte stilte spørsmål.

Vilkår for tilleggsinformasjon

1. OM TILLEGGSINFORMASJON

Tilleggsinformasjon er en valgfri tilleggstjeneste som kan brukes sammen med BankID og xID. Tilleggsinformasjon tilbys av BankID Norge AS og kan hjelpe deg med å fylle ut skjemaer hos brukersteder, og med å fylle ut innloggingsinformasjon for BankID.
Tilleggsinformasjon er frivillig for deg å ta i bruk, og fungerer kun sammen med tjenestene BankID og xID.

2. INNHENTING AV OPPLYSNINGER OM DEG

Du velger selv hvilke opplysninger du vil lagre i Tilleggsinformasjon, ved å skrive opplysningene inn i et skjema når du tar i bruk tjenesten. Opplysningene du kan velge å lagre er:

  • Postadresse
  • E-post
  • Telefonnummer

Dersom du ønsker det, kan du hente adresse og telefonnummer fra 1881 rett inn i skjemaet.

I tillegg får Tilleggsinformasjon fødselsnummeret ditt fra BankID-tjenesten.

3. UTLEVERING AV OPPLYSNINGER OM DEG

Med Tilleggsinformasjon har du full kontroll over hvilke brukersteder som får hvilke opplysninger om deg. Hver gang et brukersted ber om informasjon om deg, for eksempel når du fyller ut et skjema, kan du velge å gi samtykke til hvilke opplysninger brukerstedet skal få om deg.

Du kan altså for hvert enkelt brukersted velge kun å dele enkelte av personopplysningene, f.eks. kun e-postadresse.

Fødselsnummer vil kun utleveres til brukersteder som har rettslig grunnlag til å lagre fødselsnummer, for eksempel for å opprette et nytt kundeforhold hos en bank. Fødselsnummer kan videre kun deles gjennom Tilleggstjenesten, når tjenesten brukes med BankID, ikke med xID.

4. BEHANDLING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER I TILLEGGSINFORMASJON

Vi viser til vår personvernerklæring som beskriver hvilke personopplysninger og informasjonskapsler vi behandler, og hvorfor vi behandler disse dataene.

5. BRUKERVILKÅR FOR XID OG BANKID

Din bruk av xID og BankID reguleres av brukervilkårene for disse tjenestene.

6. HVORDAN SI OPP TILLEGGSINFORMASJON

Du kan si opp din rett til bruk av Tilleggsinformasjon på www.bankid.no eller www.xid.no. Din rett til bruk av Tilleggsinformasjon vil opphøre samtidig med at din oppsigelse er mottatt og registrert.

Dersom du bryter disse brukervilkårene, misbruker Tilleggsinformasjon eller ved et annet mislighold fra deg, har BankID Norge rett til å si opp avtalen med deg med umiddelbar virkning.

Dersom du ikke samtykker til endringer i brukervilkårene som krever det etter punkt 7 over, har BankID Norge rett til å si opp din avtale om Tilleggsinformasjon med tre (3) måneders skriftlig varsel til deg.

Opplysninger du har valgt å dele med brukersteder vil fortsatt være lagret hos disse brukerstedene. Ta kontakt med de enkelte brukerstedene, dersom du ønsker at disse opplysningene skal bli slettet.

7. ENDRINGER AV TILLEGGSINFORMASJON OG BRUKERVILKÅR

BankID Norge vil kunne endre brukervilkårene med tre måneders skriftlig varsel på BankID Norges internettside. Endringer i brukervilkårene, til vesentlig ulempe for deg, eller som etter gjeldende lov krever ditt uttrykkelige og frivillige samtykke, trer ikke i kraft før du har gitt slikt samtykke.

Dersom du er uenig i endringen av brukervilkårene, har du uansett rett til å si opp din avtale om Tilleggsinformasjon med umiddelbar virkning etter punkt 6 ovenfor.

8. BANKID NORGES OG DITT ANSVAR

BankID Norge er bare erstatningsansvarlig overfor ditt økonomiske tap ved bruk av Tilleggsinformasjon, dersom BankID Norge har utvist uaktsomhet og dette er årsak til ditt tap.

BankID Norge vil etter alminnelige rettsregler kunne holde deg erstatningsansvarlig for bruk av din Tilleggsinformasjon i strid med brukervilkårene.

9. OVERDRAGELSE AV AVTALEN MED DEG OM TILLEGGSINFORMASJON

BankID Norge har rett til å overføre avtalen din om rett til bruk av Tilleggsinformasjon til et annet selskap som skal drive Tilleggsinformasjon videre.

10. NORSK LOV GJELDER FOR TILLEGGSTJENESTER

For øvrig utfylles disse brukervilkårene av de til enhver tid gjeldende norske lover.