BankID-produkter selges utelukkende gjennom våre forhandlere for å garantere rask support og god oppfølging. Her ser du priser på BankID fra oss til forhandler: 

Forhandler

BankID-forhandlere faktureres med et fast beløp per måned og nye forhandlere betaler et etableringsgebyr for å bli forhandler. 

Prisjustering fra 1. januar
BankID BankAxept har satt nye priser for BankID gjeldene fra 1. januar 2024.
For den forestående prisendring, både faste og variable, fra 1. januar 2024 legger vi til grunn en gjennomsnittlig endring i Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks (totalindeksen) fra juli 2022 – juli 2023. SSB rapporterer konsumprisindeksen hvor totalindeks steg med 5,4 % på årsbasis i juli 2023.

  • Fast månedspris kr. 7.500. Fra 1. januar 2024 blir prisen kr. 7.900.
  • Engangsgebyr for etablering kr. 100.000.

Utover dette faktureres forhandler for produktene forhandler selger i henhold til oversikt over.